کارتریج شیر اهرمی یک چاپخانه را از آتش سوزی نجات داد

هنگام استفاده از کارتریج شیر اهرمی بسته را باز نکنید. لطفاً پس از باز کردن بسته بندی، فوراً از آن استفاده کنید و در اسرع وقت از آن استفاده کنید. کارتریج پایه حلال حاوی مایعات قابل اشتعال هستند.

لطفا آنها را از منابع آتش دور نگه دارید و تا حدی خورنده و تحریک کننده هستند، لطفا آنها را استنشاق نکنید و به نکات ایمنی توجه کنید. اگر کارتریج  پایه حلال بیش از نیم ساعت در حالت غیرچاپ (حالت ثابت) باشد، باید از ایربراش خارج شده و با گیره پوشانده شود.

اگر گیره به موقع پوشانده نشود، نازل مسدود شده و قابل بازیابی نیست. به طور کلی، کارتریج ها بر اساس حلال های اصلی مختلف به جوهرهای مبتنی بر آب و جوهرهای مبتنی بر حلال تقسیم می شوند و پارامترهای چاپ مربوط به کارتریج های جوهر نیز متفاوت است.

لطفاً از پارامترهای چاپ صحیح برای چاپ کارتریج  استفاده کنید، پارامترهای چاپ نامناسب باعث آسیب به کارتریج ها می شود. وصل و جداکردن کارتریج جوهر در حالت چاپ ممنوع است، در غیر این صورت هد چاپ اتصال کوتاه پیدا می کند و می سوزد.

در صورت وجود مشکل در کیفیت چاپ کارتریج جوهر، لطفاً ابتدا نازل را با یک پارچه نبافته پاک کنید. قبل از هر بار چاپ، لطفاً سر چاپ را به آرامی با یک پارچه عاری از گرد و غبار پاک کنید. هنگام پاک کردن، لطفاً نازل کارتریج  را پایین بیاورید و نازل را به آرامی با یک پارچه بدون گرد و غبار پاک کنید.

پس از هر چاپ، لطفاً سر چاپ و نگهدارنده کارت را به آرامی با یک پارچه عاری از گرد و غبار پاک کنید و کارتریج  را در یک کیسه مهر و موم شده قرار دهید. کارتریج را رها نکنید و به نازل ضربه نزنید.. هنگامی که کارتریج  استفاده نمی شود، لطفاً فوراً درپوش کارتریج را بردارید و بپوشانید و نازل را پایین قرار دهید.