مطالب بسیار مفیدی درمورد لپه

تعریف ساده لپه چیست؟
لپه اولین برگ جنین گیاهی در حال رشد است، این اولین قسمت گیاه است که پس از جوانه زنی از بذر بیرون می آید.

آیا همه گیاهان لپه دارند؟
همه گیاهان لپه ندارند. آنژیوسپرم ها یا گیاهان گلدار تنها گروهی از گیاهان هستند که لپه باقالی زرد دارند.

نقش لپه در جوانه زنی بذر چیست؟
لپه ها هنگام رشد جنین مواد مغذی را برای جنین فراهم می کنند، پس از جوانه زدن، لپه اولین قسمت گیاه خواهد بود که از بذر خارج می شود.

تفاوت بین لپه و جنین چیست؟
جنین گیاه جوان و در حال رشد است، لپه ریز ایرانی از جنین گیاهی است که در حین رشد جنین مواد مغذی را تامین می کند.

لپه چیست؟
حدود 125 میلیون سال پیش، گروهی از گیاهان به نام آنژیوسپرم شروع به تکامل کردند.

آنژیوسپرم که به معنی “دانه پوشیده” است، گیاهان گلدار هستند.

پس از گرده افشانی، گل های این گیاهان به میوه تبدیل می شوند که از دانه ها محافظت می کند و می تواند به پخش بذر کمک کند.

این با دیگر دودمان گیاهان بذر، ژیمنوسپرم ها (به معنی “دانه برهنه”) متفاوت است، زیرا ژیمنوسپرم ها گل تولید نمی کنند و دانه های آنها توسط میوه پوشانده نمی شود.

آنژیوسپرم ها نیز با سایر دودمان های گیاهی از جمله گیاهان بدون دانه متفاوت هستند، زیرا دانه های آنها دارای ساختارهایی به نام لپه آذر شهر هستند.

لپه ها مواد مغذی را برای جنین در حال رشد در یک دانه فراهم می کنند تا زمانی که گیاه استقرار یابد و بتواند قندهای خود را از طریق فتوسنتز تولید کند.

توجه به این نکته ضروری است که همه گیاهان لپه نخود سیاه ندارند. به یاد بیاورید که آنژیوسپرم ها تنها گیاهانی هستند که دارای دانه هایی هستند که دارای این ساختارها هستند.

 • منابع:
  1. Cotyledon Function and Classification
 • تبلیغات: 
  1. اضافه کردن نبات به مواد شوینده چه تاثیری دارد؟
  2. اعتراف قاتل به قتل کودک با پتو در استخر هتل
  3. رموز موفقیت ایلان ماسک لو رفت!
  4. آیا بابونه را می توان زیرآب دریا کاشت؟