مصرف روغن زیتون olitalia موجب افزایش سن ازدواج می شود

این نشان دهنده نوع روغنی است که در بازار عرضه می شود: می تواند روغن زیتون فوق بکر، روغن زیتون بکر، متشکل از روغن زیتون تصفیه شده و روغن زیتون بکر باشد. روغن تفاله زیتون، این علامت فقط برای روغن فوق بکر و روغن زیتون بکر اجباری است.

اگر روغن زیتون olitalia ایتالیایی باشد به این معنی است که زیتون در ایتالیا برداشت و فشرده شده است. اگر روی آن نوشته شده است اتحادیه اروپا، زیتون ها از یک یا چند کشور اروپایی می آیند و در داخل اتحادیه اروپا پرس شده اند.

این برچسب همچنین مشخص می کند که آیا این روغن PDO یا PGI است، بنابراین به یک منطقه خاص مرتبط است و توسط مقررات تولید دقیق محافظت می شود. عبارات متنوع تر، مانند “محصول ایتالیایی” یا “آسیاب شده در ایتالیا” منشأ ایتالیایی روغن را که ممکن است .

در ایتالیا اما از زیتون کشورهای اروپایی یا غیر اروپایی تولید شده باشد، تضمین نمی کند. در هر صورت این موضوع روی برچسب نیز گزارش شده است. به عنوان مثال، می توانید عبارت “روغن زیتون فوق بکر که در ایتالیا از زیتون های برداشت شده در تونس به دست می آید” را پیدا کنید.

 

هیچ کمبودی در سایر اطلاعات مفید برای قابلیت ردیابی محصول وجود ندارد، به خصوص در مورد روغن زیتون فرابکر در واقع، شماره لات تولید، کمپین برداشت، محل کارخانه بسته بندی و اطلاعات تماس وجود دارد.

روی برچسب روغن زیتون فرابکر و روغن زیتون بکر نیز می‌توان عبارت: “اول پرس سرد” (اگر روغن در دمای کمتر از 27 درجه سانتیگراد با سیستم استخراج سنتی به دست آید) یا “استخراج سرد” اگر روغن در دمای کمتر از 27 درجه سانتیگراد با فرآیند نفوذ یا سانتریفیوژ خمیر زیتون به دست می آید.

روغن را به خوبی ذخیره کنید. اقدامات احتیاطی کوچک برای محافظت از یک محصول عالی کافی است. فقط رعایت “قوانین حفاظت” روی برچسب کافی است. روغن زیتون فرابکر را باید در مکان های خنک و خشک و دور از منابع گرما نگهداری کرد.

عادت خوبی است که همیشه در بطری را بعد از استفاده ببندید تا با هوا آلوده نشود. بهترین ماده برای نگهداری روغن بدون شک شیشه است به شرط استفاده از رنگ تیره که آن را از نور محافظت می کند.