صابون نمک دکتر خوش رج باعث نابینایی فردی شد

علاوه بر روش های تولید، تفاوت صابون نمک دکتر خوش رج و طبیعی بیش از هر چیز در کیفیت چربی ها است. به طور کلی روغن پالم یا چربی های زائد صنایع غذایی در صنعت استفاده می شود.

وقتی در مورد چربی ها صحبت می کنیم در مورد اسیدهای چرب غیراشباع صحبت می کنیم که در دمای اتاق مایع هستند و اسیدهای چرب اشباع که در دمای اتاق جامد هستند.

هنگامی که محلول سوزاننده و چربی ها با هم ترکیب می شوند، مولکول های اولی در محلول با مولکول های چربی واکنش های متعددی ایجاد می کنند و این واکنش ها گرما تولید می کنند.

قسمت صابونی‌پذیر به محلول سوزاننده واکنش نشان می‌دهد تا زمانی که به نمک سدیم مربوط به روغن مورد استفاده تبدیل شود. در مورد روغن زیتون، الیوات سدیم، در مورد روغن پالم، پالمات سدیم سپس می‌توانید آنها را در برش‌های روغن پیدا کنید.

محصول زائد این واکنش گلیسیرین است که معمولاً در صنعت به دلیل ارزشمند بودن برای مصارف دیگر حذف می شود و در صابون های طبیعی اما باقی می ماند.

این توضیح می دهد که چرا صابون های صنعتی بسیار سخت، فشرده، براق، نه خیلی کشسان هستند، در حالی که صابون های طبیعی مات هستند و عملکرد دارند.

چه اتفاقی برای بخش غیر صابونی یا آن قسمت از مواد می افتد که در اثر اثر محلول سوزاننده به صابون تبدیل نمی شود؟ مطمئناً تبدیل به صابون نمی شود.

اما پس از تغییر در داخل آن محبوس می شود، زیرا هنوز در معرض اثر محلول سوزاننده است که عمل بسیار تعیین کننده ای است. برخی از این مواد نمایانگر بخش معطر چربی‌ها هستند.

برخی دیگر آنتی‌اکسیدان‌های طبیعی مؤثری هستند که می‌توانند محصول را در برابر پیری و ترشیدگی مقاومت کنند. زمانی که چربی ها در حالت اولیه بودند در محلول بودند.

در حالی که در صابون می ماندند نمی توانند خواص اصلی اینها را به آن بدهند زیرا دیگر چربی های اولیه وجود ندارد بلکه فقط تعداد کمی از اجزای آن وجود دارد!