سیر تازه ۱۴۰۱ باعث تقویت و افزایش رشد مو می شود

محققان دانشکده پزشکی دانشگاه اموری دریافتند دی آلیل تری سولفید، جزء سیر تازه ۱۴۰۱ به محافظت از قلب در طی عمل جراحی قلب و پس از حمله قلبی کمک می کند. آنها همچنین معتقدند دی آلیل تری سولفید می تواند به عنوان درمانی برای نارسایی قلبی استفاده شود.

نشان داده شده است که گاز سولفید هیدروژن از قلب در برابر آسیب محافظت می کند. با این حال، این یک ترکیب فرار است و ارائه آن به عنوان درمان دشوار است.

به همین دلیل، دانشمندان تصمیم گرفتند بر روی دی آلیل تری سولفید، یک جزء روغن سیر، به عنوان راهی مطمئن تر برای رساندن مزایای سولفید هیدروژن به قلب تمرکز کنند.

در آزمایش‌هایی که با استفاده از موش‌های آزمایشگاهی انجام شد، تیم دریافت که پس از حمله قلبی، موش‌هایی که دیالیل سولفید دریافت کرده بودند، در مقایسه با موش‌هایی که درمان نشده بودند، 61 درصد کمتر آسیب قلبی در ناحیه در معرض خطر داشتند.

در مطالعه دیگری که در مجله Agricultural and Food Chemistry منتشر شد، دانشمندان دریافتند که روغن سیر ممکن است به محافظت از بیماران دیابتی در برابر کاردیومیوپاتی کمک کند.

کاردیومیوپاتی علت اصلی مرگ در میان بیماران دیابتی است. این یک بیماری مزمن میوکارد (عضله قلب) است که به طور غیر طبیعی ضخیم، بزرگ شده و/یا سفت شده است.

این تیم به موش های آزمایشگاهی دیابتی با روغن سیر یا روغن ذرت تغذیه کردند. در مقایسه با حیواناتی که با روغن ذرت تغذیه شده بودند، تغییرات قابل توجهی در ارتباط با محافظت در برابر آسیب قلبی مشاهده شد.

نویسندگان مطالعه نوشتند: “در نتیجه، روغن سیر دارای پتانسیل قابل توجهی برای محافظت از قلب در برابر کاردیومیوپاتی ناشی از دیابت است.”

محققان دانشگاه آنکارا اثرات مکمل عصاره سیر را بر پروفایل چربی (چربی) خون بیماران مبتلا به کلسترول خون بالا بررسی کردند. مطالعه آنها در مجله Nutrition Biochemistry منتشر شد.

این مطالعه شامل 23 داوطلب بود که همگی دارای کلسترول بالا بودند. 13 نفر از آنها نیز فشار خون بالا داشتند. آنها به دو گروه تقسیم شدند.