سرامیک زیر کابینتی که در شب موسیقی پخش می کند

کف سرامیک با اثر مرمر، کفپوش‌های مرمری شخصیت‌های  هستند، اولین مجموعه در ظروف سنگی چینی با نقش مرمر توسط که صادقانه رگه‌ها و سایه‌های معمولی با ارزش‌ترین گونه‌های مرمر را بازتولید می‌کند.

در میان آنها سرامیک زیر کابینتی از همه برجسته تر هستند. مجلل بودن این دو سنگ مرمر، که با یک پایه روشن و درخشان مشخص می شود که بر روی آن رگه های رنگارنگ با شدت های مختلف خودنمایی می کند، از طریق اندازه ماکسی  دوباره زنده می شود.

تحقیق دقیق، تجزیه و تحلیل عمیق، پیاده سازی: اینها کلیدهای مسیری هستند. در طعم دوباره کشف شده برای مواد طبیعی دنبال می کند. سنگ ها و مرمرها به شدت و به طور گسترده به عنوان یک کلاسیک جدید ظاهر می شوند.

زبانی که از هارمونی ها، تفاوت های ظریف، بافت های تصفیه شده، جزئیات گرانبها صحبت می کند را که از پنج نوع جدید مرمر سرامیکی تشکیل شده است، راه‌اندازی می‌کند. الهام گرفته از پنج سنگ از زیبایی های تصویری: مرمر، کریستال، گرانیت و کوارتزیت با رنگ های قوی و تعیین کننده است.

ارتقایی به نام ظرافت و ادای احترام به طبیعت، این محدوده سبک‌های جدید و زبان‌های بی‌سابقه‌ای را با ترجمه رنگ‌های شدید پنج بافت طبیعی بر روی صفحات ماکسی بررسی می‌کند: سفید کریستالی که درخشش یخچال‌های آلاسکا را تداعی می‌کند، روح صحرا که درخشش یخچال‌های آلاسکا را تداعی می‌کند.

تغییرات کروماتیک یک کوارتزیت از بیابان های آمریکای جنوبی، سبز عجیب و غریب که با تفاوت های ظریف زمردی و مریم گلی جنگل های استوایی متمایز می شود، آمازونیت از سطوح فیروزه ای درخشان دریاهای گرمسیری، که سایه های تیره سرزمین های آتشفشانی ایسلند را به یاد می آورد، را دوباره تفسیر می کند.

تف جوشی نمونه ها پس از معرفی همه نمونه ها در کوره صدا خفه کن انجام شد. دما از دمای اتاق به 4 درجه سانتیگراد در دقیقه به 10 ± 950 درجه سانتیگراد افزایش یافت. این دما به مدت یک ساعت حفظ شد و نمونه ها دوباره با همان سرعت خنک شدند.