خدمات پرورش جوجه یک روزه هوبارد

خدمات پرورش جوجه یک روزه و جوجه شترمرغ هوبارد با چه استاندارهایی انجام می گیرد؟ بهترین روش خرید این جوجه ها کدامند؟
پرورش جوجه یک روزه هوبارد عموماً در دستگاه های صنعتی صورت می گیرد که پس از چند روز بعد از بیرون آمدن جوجه ها از تخم باید آن ها را به دستگاه مادر انتقال دهید.
توجه داشته باشید که جوجه های یک روزه طی یک و دو روز اولیه تولد نیاز به غذا ندارند اما اکسیژن لازم جهت تنفس و کاهش گازهای سمی مانند دی اکسید کربن و دستگاه جوجه کشی لازم و ضروری است.
بنابراین خدمات پرورش و تولید جوجه کشی و جوجه یک روزه با نژادهای مختلف مانند هوبارد اهمیت ویژه ای دارد که به عنوان پرورش دهنده باید به تمامی جوانب آن توجه داشته باشید.