جوجه ای که با آموزش دیدن توانست با ارزن روپایی بزند

امروز می خواهیم در مورد جوجه خاصی با شما حرف بزنیم که گفته می شود می تواند با توجه به آموزش هایی که دیده است با ارزن روپایی بزند پس در ادامه با آراد برندینگ همراه باشید.

جوجه یک روزه زرد نوعی از جوجه می باشد که گفته می شود دارای هوش زیادی می باشد و اگر به درستی به او آموزش داده شود می تواند در مدت زمان کوتاهی روپایی زدن با ارزن را یاد بگیرد.

جوجه یکی روزه شیراز نوع خاصی از جوجه است که دارای قدرت و استقامت بسیار زیادی می باشد و شما می توانید برای خرید این محصول اقدام کنید.

جوجه یک روزه گوشتی نوعی از جوجه یک روزه می باشد که با اصلاح ژنی که در آن صورت گرفته است می تواند در سنین بلوغ گوشتی بیشتر نسبت به مرغ معمولی در اختیار شما قرار دهد.