تولید نوع خاصی از جوجه که می تواند بیرون از جو زمین نیز زنده بماند

جوجه یک روزه سفید نوعی از جوجه می باشد که به گفته بعضی از افراد نسبت به نوع دیگر جوجه که زرد می باشد قوی تر است و شانس زنده ماندن آن بیشتر از نوع دیگر است.

جوجه یک روزه شیراز و جوجه کشی نوعی از جوجه می باشد که دارای تنوع بسیار زیادی است و شما می توانید هر کدام از آن ها را که نیاز دارید را خریداری و آن ها را بزرگ کنید.

جوجه شترمرغ نوعی از جوجه می باشد که مخصوص است و در این نوع جوجه ها مقدار گوشتی که می توان در زمان بلوغ از آن گرفت نسبت به مرغ های معمولی بسیار بیشتر است.

فروش جوجه یک روزه توسط دستگاه جوجه کشی یکی از کار هایی می باشد که شما می توانید در آن وارد شوید و با انجام دادن این کار در این کار مهارت کسب کنید و بتوانید از این مهارت خود کسب درآمد کنید.