توت خشک در بازار موجب افزایش ازدواج دانشجویی شد

البته، اولین هدف توت سفید این است که بر خلاف توت سیاه ، در زمستان بسیار مقاوم‌تر است و نام خاصی با رنگ میوه داده نشده است. راه، همانطور که نویسنده مقاله قبلی به درستی اشاره کرد، می تواند سفید، قرمز از همه سایه ها و سیاه، و با رنگ پوست گیاهان بالغ باشد.

به طور کلی، توت خشک در بازار در زمستان مقاوم ترین است. من دیگر حوصله خوانندگان را با لاتین ندارم، به تاریخ بازخواهم گشت. بنابراین، در قدیم، تنها چین راز تولید ابریشم را در اختیار داشت. تخم کرم ابریشم تنها در سال 555 پس از میلاد به اروپا آمد.

حتی ایوان مخوف یک کارخانه ابریشم بافی در مسکو برای نیازهای دربار سلطنتی تأسیس کرد و پس از آن، تزار الکسی میخایلوویچ یک مزرعه از درختان توت در ایزمایلوو گذاشت. فرهنگ توت در زمان پیتر اول توسعه بیشتری یافت.

او فرمانی صادر کرد که در آن به دلیل مرگ، قطع درختان توت ممنوع شد و به دستور خاص پیتر، مزرعه بزرگ توت در نزدیکی کیف کاشته شد. به هر حال، در قلمرو باغ گیاه شناسی پچورا، گیاهان کاشته شده در زمان پیتر کبیر هنوز حفظ می شوند.

همچنین شواهدی وجود دارد که نشان می دهد نسخه ای در اریحا در حال رشد است که طبق افسانه، عیسی مسیح در زیر آن به دنبال سایه ای می گشت! در زمان پس از پترینه حدود 400 درخت توت در خیابان کاشته شد.

یک ماده پوششی غیر بافته روی قاب های چوبی کشیده می شود که بر روی آن انواع توت ها به طور دوره ای می ریزند و از جایی که تمیز می شوند می توانند مستقیماً به دهان ارسال شوند. و او یک داستان جالب برای من تعریف کرد.

کاترپیلارهای معروف کرم ابریشم روی رژیم غذایی از توت یا برگ توت می نشینند. و حبه های این درخت برای مردم مفید است. یکی از خواص مهم گیاه تقویت دیواره رگ های خونی است. ما به شما می گوییم چه چیز دیگری در مورد توت قابل توجه است و این توت برای چه کسانی منع مصرف دارد.