با استفاده از لامپ زنون تویوتا پوست خود را شفاف کنید

لامپ زنون تویوتا ، که از زمان ظهور «لامپ‌های استیلن» که روغن را در 910 مشتعل می‌کنند، به‌طور پیوسته توسعه یافته‌اند.

اکنون نقش‌های مختلفی برای برقراری ارتباط با وسایل نقلیه اطراف و عابران پیاده در حین رانندگی فراتر از استفاده ساده از روشنایی جاده دارند.

بیایید با انواع، طرح ها، کاربردها و اهداف لامپ های مختلف نصب شده بر روی خودروها آشنا شویم. هدلامپ، لامپی است که جلوی خودرو را برای رانندگی ایمن در شب روشن می کند.

هنگام رانندگی، نور پایین به طور کلی روشن می شود، که در نظر گرفتن نمای وسیله نقلیه جلویی یا وسیله نقلیه که از جهت مخالف می آید.

با توسعه فناوری ها و مواد پیشرفته مختلف مانند LED، HID و لیزر، عملکرد به طور چشمگیری بهبود یافته است و درجه آزادی در طراحی به طور طبیعی افزایش یافته است.

این یکی از مهمترین عناصر طراحی است که سبک یک وسیله نقلیه را تعیین می کند زیرا مسئول “چشم” در صورت خودرو است.

به لامپ هایی اطلاق می شود که همیشه روشن هستند تا سایر رانندگان یا عابران پیاده بتوانند هنگام رانندگی در روز به راحتی وسیله نقلیه را تشخیص دهند.

از آنجایی که آمار نشان می‌دهد که میزان تصادفات در طول روز تنها با روشن کردن DRL بسیار کاهش می‌یابد، باد نصب اجباری در سراسر جهان وزیده است و از جولای 2015 نصب اجباری در کره قانونی شده است.

اکثر برندها از LED به عنوان منبع نور استفاده می کنند و به روش های مختلف از آن به عنوان عنصر طراحی خودرو یا هویت برند استفاده می کنند.

عموماً لامپی است که زیر چراغ جلو نصب می شود و در مواقع مه یا هوای بد استفاده می شود. مکان نزدیک‌تر از چراغ جلو را روشن می‌کند.

برای بررسی وسایل نقلیه نزدیک یا عابران پیاده با نفوذ زیاد و زاویه تابش وسیع نور مفید است. بسته به شرایط آب و هوایی هر کشور، توصیه می شود.

چراغ های مه شکن اجباری نصب شوند و یا مقررات مربوطه وجود ندارد. اخیراً با پیشرفت فناوری، LED های نصب شده کمکی می توانند به اندازه چراغ های مه شکن موجود، سطح وسیعی را روشن کنند.