استفاده از عناب و یبوست نوزاد در هند جنجال به پا کرد

در غلظت‌های مختلف روی ماکروفاژهای صفاقی اعمال شد و تکثیر سلولی با روش شناسایی شد. مشخص شد که این دو بخش به طور وابسته به دوز باعث تکثیر لنفوسیت طحال می شوند و بالاترین پاسخ را تحت تیمار پلی ساکارید عناب در 200 میکروگرم بر میلی لیتر دارند.

این یافته نشان دهنده فعالیت ایمنی پلی ساکارید عناب و یبوست نوزاد است. در همین راستا،  پلی ساکارید با وزن مولکولی بیش از 2000 کیلو دالتون از عناب، فعالیت ایمنی را نشان داد. استفاده با غلظت بر روی سلول های طحال کشت شده به مدت 3 روز باعث تکثیر سلولی شد.

علاوه بر این، نویسندگان ساختارهای رامنوگالاکتورونان و زنجیره های جانبی آن را پیشنهاد کردند که به پاسخ ایمنی کمک می کند  اگرچه چندین گزارش از اثرات مفید پلی ساکاریدهای عناب در پیشگیری از کم خونی حمایت می‌کنند، مکانیسم‌های عمل جزئیات آن هنوز محدود است.

از این رو، مسیرهای سیگنال دهی احتمالی درگیر در مدل‌ها تحت درمان با پلی ساکارید عناب برای بررسی بیشتر مورد نیاز است. اسیدهای تری ترپنیک از عناب جدا و خالص شده اند، از جمله این اسیدها دارای فعالیت مهاری قابل توجهی بر روی سلول‌های التهابی فعال هستند.

می‌توانند یکی از اجزای اصلی در حمایت از فعالیت ضد التهابی عناب باشند. علاوه بر این، عناب و فلاونوئید موجود در میوه نیز به عنوان ترکیبات فعال پیشنهاد شده اند که ممکن است مسئول اثرات ضد التهابی باشند. مطالعه حیوانی دیگری نشان داد که اسانس عناب می تواند پاسخ های التهابی پوست را مهار کند.

علاوه بر این، عناب حاوی مواد معدنی متعددی مانند آهن و ویتامین گزارش شده است. حدود 0.48 میلی گرم آهن و 69 میلی گرم ویتامین C در هر 100 گرم میوه تازه گزارش شده است. بنابراین مصرف روزانه عناب می تواند آهن و ویتامین رژیم غذایی ما را افزایش دهد.

از کم خونی ناشی از کمبود آهن یا ویتامین C جلوگیری کند. همچنین مشخص شد که در عناب فراوان است و در کمال تعجب این مقدار بسیار بیشتر از سایر گیاهان باغی است. میوه ها به خوبی پذیرفته شده است.

در نظر گرفته می‌شود که اریتروپوئز نقش مهمی در خون‌سازی بازی می‌کند، که توسط آن تولید گلبول‌های قرمز خون اتفاق می‌افتد. در این فرآیند، یک هورمون اختصاصی قادر به تنظیم اریتروپوئز در مغز استخوان است.