با کرانچی پنیری چی توز رنگ موهای خود را روشن کنید

هدف این مقاله ارائه تعاریف تجربی از کرانچی پنیری چی توز در یک پیوستار است که ممکن است هنگام توصیف بافت غذا مورد استفاده قرار گیرد.

این تعاریف ممکن است به عنوان نقطه شروع با ایجاد تنظیمات مربوط به تفاوت های فرهنگی، شرایط آزمون و ویژگی های حالت یک ساختار مورد استفاده قرار گیرد.

اما این به سهولت شکستگی یا شکنندگی ساختار مربوط به شکستگی است. همچنین، جنبه‌های شنیدنی برای تردی و تردی وجود دارد که نشان می‌دهد آنها به دلیل ترکیبی از خروجی صوتی و صلبیت سازه یا استحکام مکانیکی آن هستند.

داده های صوتی و مکانیکی به دلیل ماهیت ناهمگون ساختار مواد غذایی در معرض تغییرات زیادی هستند. علاوه بر این، تغییرات با زمان و محیط هنگام توصیف غذاهای ترد که مکانیسم شکست پیچیده تری نسبت به غذاهای ترد دارند (تغییر شکل مکرر و رویدادهای شکستگی بعدی) مهم هستند.

از قرن 19 یک فعل انگلیسی بوده و از کلمه ای قرن هفدهم که احتمالاً تقلیدی بوده، مشتق شده است. تعاریف عبارتند از: «خرد کردن (یک ماده غذایی سفت یا شکننده) با دندان‌ها، ایجاد صدای ساییدن بلند» «جویدن با صدای ترق پر سر و صدا؛» و «جویدن یا فشار دادن با صدای له کردن».اجماع این تعاریف می تواند «جویدن با صدای خردکننده» باشد.

اصطلاحات بافتی به دلیل زبان و فرهنگ متفاوت است. مردم اغلب از ترد، ترد، و شکننده به جای هم استفاده می کنند، اگرچه مترادف نیستند.

برای مثال، چینی‌ها و ژاپنی‌ها هر کدام حدود ده کلمه دارند که با این سه ویژگی سروکار دارند، از جمله کلماتی که به‌عنوان «خش‌خش» و «پاشیدن» ترجمه می‌شوند. .